Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiedinsdag 16 september 2008

Een kritisch feestmaal

Eén van de prioriteiten, waar ik het in een vorige aflevering over had en die van invloed was op de ontwikkeling van de "1000 Ooit Dingen", was de volgende opdracht.
Mathieu Basemans - Bas, zoals wij hem noemden - en toentertijd Minister van Overheerlijke Zaken (was zijn officiële functie, geloof ik) had behoefte aan een representatieve map/omslag waarin hij zijn culinaire arrangementen op een aansprekende manier kon presenteren. Voor die map moest een illustratie gemaakt worden van een feestelijk diner waaraan in ieder geval ook de gouverneur aanzat. Ik kwam met de volgende schets.
Bij het arrangeren van de verschillende onderdelen en gerechten op tafel had ik iets in gedachten, dat door de aandachtige beschouwer beslist zal worden opgemerkt. Tenminste dat hoop ik, anders is mijn opzet alsnog jammerlijk mislukt.Ik heb deze post als titel "een kritisch feestmaal" meegegeven, omdat Marjan niet onmiddelijk haar goedkeuring gaf. Zo vond ze de tafelschikking nog niet uitbundig genoeg.
Dus voegde ik ter verhoging van de feestvreugde voornamelijk een aantal glazen toe. Het peper- en zoutsetje werd daarvoor opgeofferd. De tandenstokers mochten nog even blijven, maar niet voor lang. En gelukkig veranderde er verder niets aan mijn oorspronkelijke idee van deze tafelschikking.
Bij nader inzien mankeerde er ook het een en ander aan de uitdossing van de twee figuren links en rechts van de gouverneur. Of ik daar nog iets aan wilde veranderen.

En oh ja, de rugleuning van de zetel van de gouverneur kon eigenlijk ook beter.
Enne... nu ik toch bezig was, was het misschien wel een goed idee om tussen de schotels door wat klimop te draperen. Dat gaf het geheel natuurlijk helemaal de gewenste feestelijke uitstraling. En dus moest ook het potje met tandenstokers eraan geloven. Mijn speciale tafelschikking bleef nog steeds herkenbaar.
Na goedkeuring door Marjan kon ik de tekening in kleur gaan uitwerken en werd de map vervolgens gedrukt. Ziehier het resultaat. Tot mijn spijt beschik ik maar over één exemplaar en die is helaas in een niet àl te beste staat; ernstig vergeeld en nogal vies.
.....maar dat kon je van de gerechten van Bas overigens niet zeggen; wat kon dié man koken, zeg!!!