Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiezaterdag 9 april 2011

OO!Ttekeningen compleet!

Met grote blijdschap kan ik mededelen, dat ik zojuist al het resterende originele materiaal wat er nog lag, in mijn webwinkeltje heb geplaatst.
Dit tot genoegen - naar ik hoop - van eenieder die erop heeft gewacht, erin geïnteresserd is en/of er zijn of haar voordeel mee wil doen. Met een hartelijke groet van uw bereidwillige dienaar!