Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiewoensdag 16 september 2009

En dan is nu......!

Even voor de goede orde nog een paar korte opmerkingen.

De inrichting van mijn winkeltje lijkt op die van Ooitgetekend; het lijkt opzettelijk, maar het komt vooral omdat ik geen andere manier wist.
Echter, in tegenstelling tot Ooitgetekend zien jullie in OO!T de oudste tekeningen als eerste, dus te beginnen met de allereerste afgekeurde Ooitridder (waarlijk een collecters item, zou ik zeggen).
Naarmate ik met Ooitgetekend vorder, zullen er nieuwe schetsen en studies aan OO!T worden toegevoegd, maar altijd pas nádat ik ze in Ooitgetekend heb behandeld.
Verder heb ik alles gerangschikt in rubrieken, die in de rechterkolom aan te klikken zijn voor een snellere navigatie.

Hoe dan ook, ik denk dat het zich verder vanzelf wel wijst en ik hoop dat het jullie bevalt.
En dan is nu het moment aangebroken dat ik mijn winkeltje voor jullie openstel. Veel plezier!
Link

donderdag 10 september 2009

OO!TMijn webwinkeltje staat in de steigers, ik ben druk bezig om alles in te richten, te rubriceren en recht te hangen, maar de randvoorwaarden zijn ongeveer wel duidelijk.
Om een en ander in goede banen te leiden, heb ik enkele spelregels opgesteld, die ik nu vast aan iedereen wil voorleggen. Wellicht zijn er nog aanvullingen en/of verbeteringen wenselijk.

SPELREGELS

De koop is pas gesloten wanneer het te betalen bedrag op mijn rekening is bijgeschreven onder vermelding van de bestelcode + een verzendadres.
In het geval dat er onverhoopt meerdere betalingen voor hetzelfde werk ( met dezelfde code) plaatsvinden, telt de eerst ontvangen betaling. Latere betalingen worden per ommegaande gerestitueerd.

Na ontvangst van de betaling wordt de desbetreffende bestelling direct uit dit winkeltje verwijderd.

Vervolgens wordt het werk - uiteraard met alle zorg omringd - in een platte, bordrug enveloppe (tot ± A4) dan wel een koker (afhankelijk van het formaat) verstuurd. Dus zonder passe-partout en/of lijst. Prijzen zijn incl. BTW en incl. verzendkosten. Een betalingsbewijs wordt meegeleverd.

Indien er geen verzendadres wordt vermeld of anderszins duidelijk is waar de bestelling naar toe moet, kan de koop niet doorgaan en wordt het koopbedrag teruggestort. In dat geval blijft het onderhavige werk in de winkel te koop staan.

Betalingen op Postbank 3256829 t.n.v. J.L. Rabou, 's-Hertogenbosch.

Voor relevante vragen: jrabou@tiscali.nl

Voor alle duidelijkheid: al het werk dat ik in dit webwinkeltje te koop aanbied is vanzelfsprekend origineel en éénmalig.

Ik realiseer me terdege dat lang niet al het werk dat ik in dit winkeltje aanbied ook werkelijk verkoopbaar is. Toch heb ik gemeend ook dát werk te moeten uitstallen om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te kunnen presenteren.

Opening woensdag 16 september om 9.00 uur!


Op dat tijdstip maak ik het webadres op Ooitgetekend bekend!

maandag 7 september 2009

Terug in de tijd.

Inmiddels zijn we weer eens 48 scans verder en kan ik jullie zoals beloofd de oude edities van het OoitNieuws presenteren. Sterker nog, het gaat om de allereerste editie uit februari 1990 en een extra editie uit september van datzelfde jaar. Dit zijn de enige exemplaren die ik nog heb, maar weliswaar een beetje vergeeld hebben ze de tand des tijds toch redelijk doorstaan.
En het leuke is, dat de krant toentertijd is verschenen op tabloïd-formaat! Jaja, Ooit was zijn tijd werkelijk ver vooruit (ook al kende Ooit geen tijd)!


....en de extra editie.

donderdag 3 september 2009

Binnenkort!

Zeer gewaardeerde Ooitgetrouwen,

Ik loop al lang met het idee rond om alle originele schetsen en ontwerpen die ik voor Ooit gemaakt heb en die ik hier op Ooitgetekend heb laten zien - en nog zal laten zien - aan te bieden aan eenieder die het Land van Ooit een warm hart toedraagt en in het bijzonder natuurlijk aan de lezers van dit weblog. Dat zal uiteraard niet voor niets zijn, maar ik wil ervoor zorgen dat het werk heel vriendelijk geprijsd is. Ik heb geen idee of ik hiermee in een behoefte voorzie, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die graag een aandenken aan Ooit zouden willen hebben in de vorm van een betaalbare originele tekening.

Dus na lang wikken en wegen heb ik uiteindelijk de knoop toch maar doorgehakt en ben ik begonnen met het inrichten van een webwinkeltje dat ik in de tweede helft van september hoop te openen. Het gaat OO!T heten. Ziehier alvast het uithangbord.


Ik ben erg benieuwd of dit initiatief op prijs wordt gesteld of dat het eigenlijk een onzinnig idee is. In beide gevallen hoor ik dat heel graag.