Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiewoensdag 30 maart 2011

Een kleurrijk slot

Voor dit bericht heb ik een beetje gesmokkeld met de chronologie. Eigenlijk had dit bericht n.l. vòòr de Makei- en Kerst-kleurplaten moeten staan, maar het leek mij een leuk idee om juist met dit onderwerp het weblog af te sluiten. Het gaat hier n.l. over het materiaal dat ik gemaakt heb voor het 15-jarig bestaan van Ooit in 2003. En het bleek nog één keer een flinke uitspatting te worden.
Maar laat ik beginnen met het presenteren van de folder die voor het derde lustrum was gemaakt en waarop als voorproefje alvast een paar elementen (de taarten) uit het werk dat ik voor deze gelegenheid gemaakt heb, te zien zijn. Ziehier de voor- en achterkant van de folder van AD15:


Opengevouwen.....


.....en de keerzijde. In het midden zien we Snip-Snap-Lieve in de uitbundige rode rôbe, gemaakt naar een ontwerp van mijn hand. De artists-impression van het Opslot hieronder links is niet van mijn hand. Ik neem aan dat dat wel duidelijk is. De geschilderde panelen in het Opslot - naar mijn illustraties uit het eerste prentenboek Ridder Graniet - zijn na het faillissement gered door Jacco de Hart en als het goed is nog steeds te zien in het scoutinggebouw van de Dr. Akkermansgroep in Drunen.


Dit gezegd hebbende, kan ik me nu wijden aan de schetsen, aan- en toepassingen van het speciale briefpapier dat ik voor het 15-jarig bestaan moest maken.
Allereerst was het de bedoeling om een feestelijke illustratie te maken voor verschillende maten van enveloppen. En wat is er nou feestelijker dan een typische Ooitse feesttaart, uiteraard ééntje met 15 kaarsjes en ééntje zoals ik al meerdere keren eerder had gemaakt. Dit is een eerste poging....


.....met een voorstel van de toepassing.


Nogal saai, nietwaar?
Maar toen kwam ik op het idee om iemand uit de taart te laten komen, zoals een duveltje uit een doosje. Voor mij lag het voor de hand dat dat dan Kloontje moest zijn.Het idee viel in goede aarde en dit was al veel dynamischer, maar Marjan had toch liever dat - en hier zal Rick wel blij mee zijn - Jean d'Orange en Dame Grandeur uit de taart te voorschijn zouden komen. Dat maakte het voor mij wel wat ingewikkelder, maar ik begreep de keuze natuurlijk onmiddelijk. En uiteraard nog steeds met 15 kaarsjes.


Dit werd al wat, maar kon natuurlijk beter en uitbundiger, getuige de opmerkingen die Marjan erbij had geschreven.


Maar voordat ik die aanpassingen maakte, deed ik eerst nog een paar voorstellen voor verschillende formaten enveloppen.


Vervolgens kwam ik na een nogal onbeholpen poging, zoals hieronder te zien is........


....met een bevredigender versie.


Uiteraard werd ook hier nog het een en ander aan gefinetuned.....


.....maar uiteindelijk werd de schets goedgekeurd en kwam Ooit na verloop van tijd met de volgende drie formaten uiterst kleurrijke enveloppen op de proppen.
Deze illustratie werd ook gebruikt voor de achterkant van de landkaart.
Het betrof dit keer een gevouwen dubbel A4-formaat, waarop dus aan de ene kant dit te zien was....


.....en aan de andere kant de theateragenda.


Opengevouwen stond dus op A3-formaat op de binnenkant de landkaart, waar ik dit keer geen enkele aanpassing voor heb hoeven doen.


Bij zo'n feestelijke enveloppe hoorde natuurlijk een zo mogelijk nog kleurrijker briefpapier. Het idee was om een doorkijkje door een poort te visualiseren met aan weerszijden de beide personages die ook op de enveloppe figureerden, en een blik bood op het Roze Kasteel. Het voorterrein van het Kasteel zou bezaaid moeten zijn met feesttaarten. Ter referentie kreeg ik de beschikking over een serie foto's van Jean en Dame Grandeur in een pose die het mij makkelijker zou maken om aan het gevraagde te voldoen. Hieronder staan twee foto's uit een serie van zes, die onderling verder nauwelijks van elkaar verschilden.Ik toog dus aan het werk en kwam met de volgende schetsen. De eerste is slechts een kopie van een deel van de hele illustratie, maar ik laat hem toch zien vanwege de opmerkingen die erbij staan. Vooral het "decolletwee" vind ik erg grappig in dit verband.
In deze staat was de definitieve vorm wel zo'n beetje bereikt, maar het was de bedoeling dat de poort inclusief de beide personages los en apart van de achtergrond geïllustreerd zou worden.
De reden waarom wordt verderop wel duidelijk.
Het kwam er dus op neer dat ik voor dit briefpapier twee verschillende illustraties moest maken. Eén van de voorgrond en één van de achtergrond, zal ik maar zeggen.
Vervolgens werkte ik eerst verder aan de voorgrond.


Marjan wilde voor de poort nog een tweede versie van de boog, die ik volgens onderstaande schets weliswaar in kleur heb uitgewerkt en die precies in te passen was op de plek van het wapen, maar waarvan ik nooit de toepassing heb teruggezien. Maar voor de volledigheid laat ik dit schetsje hier toch ook zien.

Al met al resulteerde dit in de volgende definitieve schets...


...die ik in kleur uitwerkte en waarvan ik helaas alleen nog maar een z/w-kopie kan laten zien.


De achtergrond kwam nu aan de beurt en zag er in combinatie met de voorgrond in schets aldus uit.Ook van deze losse illustratie in kleur heb ik alleen maar een z/w-kopie....


.....maar het complete briefpapier zag er uiteindelijk als volgt uit.De achtergrond moest voor het briefpapier natuurlijk vaagjes gedrukt worden, omdat anders de brieftekst onleesbaar zou zijn. Hieronder enkele voorbeelden. De eerste betreft een uitnodiging voor een staatsiebezoek, de tweede betreft de begeleidende brief bij de mailings naar de scholen.Naast het briefpapier verscheen er ook nog een speciale vierkante enveloppe, waarin een bijzondere jubileumfolder zat en waarvoor deze illustraties ook waren gebruikt.


Op de voorkant van de folder stond wederom de illustratie voor het briefpapier, maar dit keer was de achtergrond gewoon 100% in kleur gedrukt.


Het bijzondere van deze folder was het feit dat hij meerdere keren kon worden uitgeklapt. De voorkant was een zogenaamde gatefold. Hij kon naar links en rechts worden opengeklapt, waardoor dit zichtbaar werd.


Hievan kon het middendeel naar boven toe worden weggeklapt en kregen we het volgende te zien.


Als klap op de vuurpijl kon ook deze pagina opengeklapt worden, maar dit keer naar beneden toe, en liet vervolgens dit totaalbeeld zien.


Rest mij nog voor de volledigheid de achterkant van deze folder te laten zien, waarmee ik maar wil zeggen dat dit alles naar mijn smaak een toch wel zeer feestelijke en aantrekkelijke presentatie van het derde jubileum vormde.


En met dit materiaal ben ik dan aan het eind gekomen van Ooitgetekend. Of liever gezegd is er een eind gekomen aan het materiaal dat ik had en waarmee ik inmiddels alweer drie jaar lang heb gepoogd mijn zeer gewaardeerde Ooitgetekendlezers te vermaken.
Toch zullen er nog enkele afleveringen volgen, omdat er nog wat materiaal ligt op het gebied van toepassingen, die verschenen nadat ik al van het toneel verdwenen was en die ik jullie niet wil onthouden en zijn er nog wat andere mededelingen te doen . Zo moet ik het resterende originele tekenwerk nog rubriceren en in mijn winkeltje plaatsen, waarvan ik jullie langs deze weg ook weer op de hoogte zal brengen en volgt er binnen niet al te lange tijd een naar ik hoop aardig en interressant bericht over Ooitgetekend in een andere vorm.
Hoe het ook zij, ik wil iedereen nu alvast heel hartelijk bedanken voor de belangstelling en de vele leuke en enthousiaste reacties die ik gedurende die drie jaar kreeg en mij elke keer weer gaande hielden.
Ik heb het erg leuk gevonden om mijn geschiedenis met het Land van Ooit te delen met eenieder die Ooit net zo'n warm hart toedroeg als ik.