Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiezaterdag 29 januari 2011

Feestje?

Nu het duidelijk is dat het eind van dit weblog toch echt in zicht komt, gingen er in de reacties op de vorige aflevering weer stemmen op om ter afsluiting een feestelijke bijeenkomst te organiseren.
Omdat ik niet weet of alle lezers ook de reacties zien, maak ik er voor alle zekerheid toch maar een bericht van, opdat het geen enkele Ooitgetekend-getrouwe zal ontgaan.
Het lijkt ook mij een erg leuk idee om al diegenen die dit weblog al zólang en vaak met zóveel enthousiasme lezen eens in levende lijve te ontmoeten. Met enkelen is dat inmiddels al gebeurd en met enkele anderen is er een bijzondere correspondentie ontstaan.
In principe ben ik graag bereid om zo'n bijeenkomst te faciliteren, maar voordat ik dat toezeg, lijkt het me verstandig om eerst te inventariseren op hoeveel mensen ik zou kunnen (of moeten) rekenen.
Als de opkomst namelijk overweldigend zou zijn, ligt het niet voor de hand om het evenement bij mij thuis te houden, omdat mijn ruimte nu eenmaal niet onbeperkt is.
We zouden dan naar een ander onderkomen moeten uitzien.
Ik stel me voor dat deze bijeenkomst ergens in het voorjaar gehouden zou kunnen worden, want vaak lekker weer en nu nog tijd om een en ander goed georganiseerd te krijgen.
Ik zou dus graag een e-mail ontvangen van eenieder die geïnteresseerd is om bij dit feestje aanwezig te zijn op jrabou@tiscali.nl zodat ik een bestandje aan kan maken om iedereen eenvoudig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hieromtrent en kan inschatten op hoeveel mensen ik kan rekenen. Ook graag van degenen die hier al op gereageerd hebben. Als er briljante ideëen of suggesties zijn om dit festijn tot een succes te maken dan hoor ik die uiteraard ook graag.
En hulp is - naast die van jonkheer Ed, die de zijne al aanbood - vanzelfsprekend zeer welkom.
Ik ben benieuwd, dus kom maar op! Wie durft?