Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versievrijdag 21 augustus 2009

OoitNieuws

Het prentenboek verscheen pas in 1998, maar ondertussen ging het leven in Ooit natuurlijk gewoon zijn gangetje. Zo verscheen in januari van het jaar Anna Domino 9 (1997) het eerste nummer van het OoitNieuws, de Courant van Ooit zal ik maar zeggen. Ook daarvoor werden er weer een paar bestaande illustraties van mij gebruikt; ik laat hem hier integraal zien.
En in maart van datzelfde jaar kwam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het verzoek om de landkaart weer eens aan te passen aan de nieuwe situatie. In deze versie kreeg Kloontje een prominentere en stijlvastere plek waarvoor de Tijdheer moest wijken. Ze kreeg haar eigen springparadijs in het Reuzenland. Er kwam een Baronale Zetel bij en de Kolossale Kracht Kruipers verdwenen weer. Sap de Aardwortel kreeg haar eigen intieme theatertje in het bos van de Engelse Tuin.


Voor de volledigheid laat ik dit keer ook de achterkant van de landkaart weer eens zien. De Ooitgroet en de Luie Lakei zijn blijkbaar niet weg te branden, maar dit keer is er ook veel tekenwerk van anderen op te zien.