Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiewoensdag 25 november 2009

Taart!

Op 26 januari 2000 werd ik ontboden ten kantore van Tobias Taminiau om te spreken over een nieuw beeldmerk voor het onderdeel van de organisatie van het Land van Ooit waar hij sinds enige tijd de scepter over zwaaide, n.l. Taminiau Lisencing & Publishing.
Tobias, de oudste zoon van Marc en Marjan, wilde een logo waarin een taart verwerkt was zoals ik die jaren daarvoor al eens had gemaakt voor een illustratie uit het ongepubliceerde Staatenboek. Hij had de desbetreffende tekening als voorbeeld voor mij meegenomen.


Thuisgekomen maakte ik een paar bladen met schetsen.
Een paar van deze schetsen werkte ik wat verder uit, o.a. met tekst en bovendien maakte ik een aantal variaties in kleur. In die tijd had ik net mijn eerste I-macje. Er stond een eenvoudig fotobewerkingsprogramma op geïnstalleerd waarmee ik af en toe experimenteerde. Ik geloof dat het PhotodeLuxe heette. De kleurvariaties die hier te zien zijn behoren tot mijn allereerste schreden op het digitale pad. Overigens ben ik er nooit erg veel verder in gekomen, hoewel Photoshop mij niet geheel vreemd meer is. Hoe dan ook, geef mij maar potlood, papier en verf. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
De schetsontwerpen stuurde ik vervolgens naar Tobias ter beoordeling. Voor alle duidelijkheid: Maxim en Yannic zijn mijn kinderen.
Erop terugkijkend, maar waarschijnlijk toen ook al (hoewel ik me dat niet meer precies herinner) vind ik het laatste ontwerp eigenlijk het sterkst, want eenvoudig en strak, hoewel in dit schetsontwerp de taart nog een beetje scheef op de tekst staat, maar dat zou natuurlijk in de definitieve versie rechtgetrokken zijn geworden.
Maar ja, zoals wel vaker besloot Marjan toch helemaal anders en kwam zij - geheel in stijl - met een veel overdadiger voorstel, dat ik gedwee overnam en volgens haar aanwijzingen uitwerkte tot een eerste schetsontwerp.


Voor de basis bedacht ik dat een "spekkie" wel een leuk idee was in dit ontwerp. Overigens waren we het over de kleurstelling van mijn eerdere ontwerpen snel eens. Zwart-lijn met drie steunkleuren, rood, roze en geel. Helemaal Ooits en in verband met het spekkie kwam dat natuurlijk ook goed uit, want ook roze/geel tenslotte.Het nieuwe ontwerp faxte ik naar Marjan, want zoals altijd overlegde ik met haar de voortgang van het tekenwerk en later via de telefoon bespraken wij het ontwerp uitvoerig en besloten we dat er hier en daar nog wat kleinigheden moesten worden aangepast.


Dit resulteerde in een meer definitieve versie, waarvan alleen de letters iets te vet bleken te zijn. Die paste ik natuurlijk naar haar wensen aan.Dit ontwerp werd door Marjan goedgekeurd en vervolgens kon ik met de uitwerking beginnen. Deze bestond uit het maken van vier kleurgescheiden opnamemodellen; achtereenvolgens een z/w-lijn tekening, een opnamemodel voor de kleur geel, één voor de kleur rood en één voor de kleur roze......wat uiteindelijk leidde tot het volgende resultaat. Naar mijn mening een vrolijk en lekker gek ding waar ik helemaal zelfstandig waarschijnlijk nooit opgekomen zou zijn.

Het logo werd onder meer toegepast op briefpapier en enveloppe en in een halftoon-versie op een document dat - naar ik vermoed - werd gebruikt als omslag voor videobanden.

maandag 9 november 2009

MacCheck

Als aanvulling op mijn vorige bericht over de aanpassingen van de landkaart voor AD-11, wil ik toch nog graag de foto's laten zien die ik maakte van het vliegtuigje van MacCheck.
Laten we zeggen als hommage aan de - voor mij - onbekende bouwer van dit wonderlijke gevaarte. Naar mijn mening was dit één van de mooiste dingen die het Land van Ooit binnen zijn grenzen had.

Met het bedenken of ontwerpen van dit geheel heb ik helemaal niets te maken gehad, alleen moest ik er foto's van maken voor de nieuwe landkaart. Toen ik hem onder ogen kreeg, was ik er meteen helemaal weg van!
Elke keer als er iets nieuws moest worden ingetekend in de landkaart, maakte ik vooraf foto's ter plaatse. Vaak waren de nieuwe items nog niet klaar of waren nog onder constructie. Dat verklaart in dit geval ook het feit dat de vleugels van het vliegtuigje nog op de grond stonden.

Het mag duidelijk zijn dat het om een dubbeldeks vehikel ging. Kortom, een prachtig apparaat en ik hoop dat de maker zich meldt of dat er iemand onder mijn lezers is, die weet wie het ding gemaakt heeft.

Oordeelt zelf!

vrijdag 6 november 2009

Niet veel!!

AD-10 en AD-11 waren nou niet direct jaren waarin ik een grote bijdrage leverde aan het welslagen van het nieuwe seizoen, want net als in AD-10 bleef mijn bijdrage ook in AD-11 slechts beperkt tot het aanpassen van de landkaart. Er werden slechts drie toevoegingen gevraagd, t.w. een vliegtuigje op de muur van Plein Vierendeel, een nieuwe baronale zetel en twee voelbeeldjes in de Engelse Tuin.
Overigens vond ik dat vliegtuigje een geweldige vondst (evenals natuurlijk het bijbehorende karakter, waarvan de naam me nu even ontschoten is). Wat een prachtig ding was dat, zeg!! Erg goed gemaakt.
De landkaart werd dit jaar voorzien van een appeltjesgroene achtergrond.


De achterkant van deze landkaart laat ik dit keer ook weer zien, omdat er naar mijn smaak een spectaculaire foto op stond van enkele van de meest prominente Ooiters. ik geloof zelfs - ook al weet ik het niet helemaal zeker - dat het voor het eerst is dat Jean d'Orange en Dame Grandeur zo prominent in beeld kwamen. Naar mijn mening een prachtig en inderdaad stapelgek groepsportret.


Dit was het alweer voor AD-11, maar in AD-12 werd het volmaakt anders. Zo moest er een nieuw logo ontworpen worden, kwam er een tweede prentenboek, kreeg ik hoog bezoek van Jean d'Orange en nog zo het een en ander, maar daarover spoedig meer.