Op dit weblog streef ik er naar om met een zekere regelmaat en in een min of meer chronologische volgorde alle schetsen, illustraties (en hun toepassingen), die ik vanaf 1988 tot 2004 voor het Land van Ooit heb gemaakt- men noemde mij Opperhoftekenmeester - te ontsluiten. Dit tot genoegen - hoop ik - van de velen die het Land nog altijd een warm hart toedragen.Klik op de afbeeldingen voor een grotere versiedonderdag 2 september 2010

Een chique briefpapier


....moest het worden. Ooit bestond in 2003 tenslotte 15 jaar! Het derde lustrum! En daar moest onder andere een gepast nieuw briefpapier voor worden gemaakt.
Na enig overleg besloten Marjan en ik als beeld te kiezen voor de Ooitzwanen, of liever gezegd, voor Rondalia en Wildebras.

Dit resulteerde in de volgende schets , waarbij ik een voorstel meestuurde voor de toepassing.Afgezien van een kleine aanpassing - de bovenkant van de vleugel van Rondalia wilde Marjan graag wat hoger, ronder en ze had natuurlijk gelijk - werd deze schets zonder verdere omhaal goedgekeurd, waarna ik met uitwerking kon beginnen.


Ik wilde de zwanen een zekere mate van realisme meegeven, zodat ik vooral het verenkleed mooi kon detailleren.

Deze illustratie is eenieder natuurlijk welbekend, want hij siert al geruime tijd de titel van dit weblog. Ik heb voor deze tekening gekozen voor het bloghoofd, omdat ik vond dat er een zekere gedistingueerdheid uit spreekt en dat hij een sleutelmoment illustreert uit de mythologie van het Land van Ooit. ├łn omdat ik hem gewoon mooi vind.


Maar in eerste instantie was het natuurlijk gewoon een briefhoofd en werd er een briefpapier van gemaakt . En uiteraard hoorde daar ook een enveloppe bij.